ANTI-RIOT DIVISION

Głównym produktem jest nowej generacji ubiór przeciw uderzeniowy w najnowszej technologii D30®, a także w wersji kuloodpornej NIJ III oraz nożo - i odłamkoodpornej. Produkt posiada badania i certyfikat potwierdzający w/w parametry zgodne z normą BS 7971-8:2003 oraz Standard NIJ III. Numerw katalogu 2875. Dywizja produkuje również kaski, tarcze ochronne i pałki.

Script logo